zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami – firmy coraz częściej różne zadania przed którymi stają realizują traktując je jako projekty. Oznacza to, że działania związane z zarządzaniem nimi są z góry określone przez harmonogram i mają z góry założony czas zakończenia. Zarządzanie projektem polega na planowym osiąganiu celów pobocznych w dążeniu do celu głównego, jednocześnie optymalnie wykorzystując zasoby takie jak choćby czas, ludzie, czy środki finansowe. Od wejścia Polski do UE szczególnie popularne stało się zarządzanie projektami finansowanymi przez Unię.

1. Programy do zarządzania projektami