wydatki

Wydatki – są to udokumentowane koszta, jakie firma ponosi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Składają się na nie koszta zatrudnienia pracowników, składki odprowadzane za nich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydatki związane z posiadaniem biura, takie jak czynsz, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie, a także inne koszta jak telefony, internet, samochody firmowe, i tak dalej. Po uszczupleniu przychodów firmy o poniesione wydatki pozostała kwota stanowi zysk firmy lub jej stratę.

1. Zarządzanie domowym budżetem
2. Zwrot VAT dla osób fizycznych z tytułu wydatków budowlanych w 2014 roku