waloryzacja

Waloryzacja – polega na zmianie niektórych zobowiązań finansowych w taki sposób, aby odpowiadały one zmianom, na przykład siły nabywczej pieniądze. Jest to szczególnie istotne przypadku świadczeń takich jak emerytury, czy renty, które muszą być waloryzowane, aby zrekompensować ich beneficjentom zmiany wartości pieniądza spowodowane na przykład inflacją. Waloryzowane nie są zaś na przykład zobowiązania osób fizycznych i instytucji względem siebie, czyli choćby raty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

1. Podwyżka emerytur w marcu 2011 roku
2. Waloryzacja w 2012
3. Waloryzacja rent w 2012
4. Waloryzacja emerytur w 2012 r.