renta

Renta – to świadczenia finansowe, które otrzymują osoby niezdolne do wykonywania pracy zawodowej z powodu odniesienia poważnych obrażeń, albo zachorowanie, albo też członkowie rodziny osoby zmarłej – obie te renty wypłacane są z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i warunkiem ich otrzymania jest bycie płatnikiem składek. Rentą nazywa się także zyski, jakie osiąga osoba posiadająca lokaty bankowe, papiery wartościowe lub wkłady bankowe, która utrzymuje się z tych źródeł.