koszty

1. Kiedy wydatki poniesione na opłacenie prowizji na aukcjach allegro można wliczyć w koszty działalności gospodarczej?
2. Koszty zmienne i stałe
3. Koszt budowy hali