zawieszenie

Zawieszenie działalności gospodarczej – to alternatywa dla jej zamknięcia, gdy nie przynosi ona spodziewanych dochodów, lub gdy przynosi straty - możliwość czasowego zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy, zryczałtowanego podatku dochodowego, a także składania deklaracji VAT w urzędzie skarbowym. Zawieszenie działalności gospodarczej może trwać od 1 miesiąca do nawet 2 lat, w tym czasie przedsiębiorcy nie wolno jest wykonywać działalności oraz osiągać z niej dochodów.

1. Zawieszenie działalności gospodarczej
2. Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?
3. Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenie zdrowotne
4. Czy jeśli zawiesiłem firmę muszę informować ZUS?