GUS

GUS - G????wny Urz?d Statystyczny

1. Kiedy będzie spis powszechny w 2011 roku?
2. Waloryzacja w 2012