spis z natury zerowy

1. Jak ma wyglądać spis z natury - zerowy?