zasiłek

Zasiłek – to świadczenie w formie pieniężne które jest wypłacane przez państwo oraz niektóre organizacje pozarządowe osobom fizycznym, które są ich beneficjentami. Zasiłek należny jest w wielu różnych przypadkach i istnieją różne go rodzaje: zasiłek pogrzebowy, który wypłacany jest przez ZUS rodzinie zmarłego, zasiłek chorobowy, płacony pracownikom, którzy z powodu choroby są czasowo niezdolni do pracy, zasiłek macierzyński, a także zasiłek dla osób bezrobotnych, wypłacany przez Urzędy Pracy.