spis z natury dla podatku Vat

1. Kiedy należy przeprowadzić spis z natury dla podatku Vat?