likwidacja działalności gospodarczej

Niestety czasem zdarza si? i tak, ??e zmuszeni jeste??my zako??czy? w??asn? dzia??alno??? gospodarcz?. Materia??y zawarte w tym dziale udziel? nam natomiast wszelkich informacji na temat tego, jak tej czynno??ci dokona?. W szczeg????owy spos??b zosta??a tu bowiem om??wiona ca??a procedura, jak? b?dziemy musieli przej??? aby wyrejestrowa? nasz? firm?. Dodatkowo liczne porady pomog? nam stosunkowo sprawie przej??? przez ten proces, a spis dokument??w jakich b?dziemy potrzebowa? pozwoli nam si? wcze??niej przygotowa?. Z pomoc? zawartych tutaj informacji ca??a procedura nie powinna sprawi? nam ??adnych problem??w, a my sami zaoszcz?dzimy czas na obmy??lenie kolejnego pomys??u na biznes.

1. Kiedy należy przeprowadzić spis z natury dla podatku Vat?
2. Na jakim druku ZUS wyrejestrować firmę z ZUS, która wcześniej była zawieszona?