oprocentowanie

1. Najlepiej oprocentowana lokata?
2. Lokata z największym zyskiem.