uproszczone zaliczki

1. co to są uproszczone zaliczki w podatku dochodowym dla przedsiębiorcy?