dochody

1. Od jakiego dochodu netto przysługuje dodatek mieszkaniowy w 2011 roku?
2. jakie dochody wpisujemy z mopsu