zasiłek dla bezrobotnych

1. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2011 roku?
2. Zasiłek dla bezrobotnych w 2012 r.
3. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w 2012
4. Na jak długo przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?
5. ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2014 roku?