odliczenia od dochodu

1. Jakie są odliczenia od dochodu w 2011?
2. Jakie są odliczenia od dochodu za 2012 ?