PIT a zasiłek dla bezrobotnych w 2011

1. Jak rozliczyć w PITzasiłek dla bezrobotnych?