zawieszenie działalności gospodarczej

1. Chcę zawiesić działalnośc gospodarczą. Czy mogę zarejestrować się w Urzędzie pracy?
2. Czy jeśli zawiesiłem firmę muszę informować ZUS?