zasiłek pielegnacyjny

1. czy zaisłekk pielegnacyjny i dodatek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu przy ustalaniu uprawnień do dodatku mieszkaniowego?
2. Kto przyznaje zasiłek pielęgnacyjny?