dodatek pielęgnacyjny

1. czy zaisłekk pielegnacyjny i dodatek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu przy ustalaniu uprawnień do dodatku mieszkaniowego?