definicja

1. Definicja organizacji
2. Definicja bezrobocia
3. Definicja obrotu
4. Kto to jest rezydent?