paczka

1. Ile idzie paczka ekonomiczna?
2. Ile idzie paczka priorytetowa?