konsolidacja

1. Co to jest kredyt konsolidacyjny?