likwidacja

1. Zamknięcie działalności gospodarczej w 2012 r.
2. Czy przy likwidacji działalności gospodarczej płaci się podatek VAT?
3. Kiedy zlikwidowane zostaną papierowe formularze ZUS ZLA (L4)