wyrejestrowanie

1. Wyrejestrowanie działalności gospodarczej w 2012 r.