nauka

1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki