przyrost naturalny

1. Współczynnik przyrostu naturalnego