zaliczka podatek dochodowy

1. Zaliczka na podatek dochodowy z kwotą narastającą od stycznia do września