zagranica

1. Wypłata z bankomatu za granicą
2. Jak długo idzie przelew z zagranicy?