budynek mieszkalny

1. Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny
2. Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w 2014?