minimalna krajowa

1. Wzrost minimalnej krajowej w 2013 r.