wzrost

1. Wzrost minimalnej krajowej w 2013 r.
2. Cena towaru wzrosła z 1200 zł do 1248 zł. O jaki procent wzrosła cena?