odrzucenie

1. Czemu wniosek pożyczki został odrzucony?