dłużnik

1. Bik - ile czasu trzymają dłużnika?
2. Jak odzyskać dług?