samochód służbowy

1. Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych