wpis

1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. Przedawniony dług a wpis do krd