sprzedaż usług

1. Stopień realizacji założonej rocznej wielkości sprzedaży usług