jeden dzień

1. jle pracodawca placi za jeden dzien zwolnienia