skarb państwa

1. Przedawnienie hipoteki na rzecz skarbu państwa