mieszkanie w spadku

1. jak wycenic mieszkanie otrzymane w spadku?
2. Moi rodzice byli właścicielami mieszkania własnościowego, oboje nie żyją. Jestem jedynym ich s