Jak obliczyć ekwiwalent za urlop na 2012

autor: Michał 2011-12-16 00:52:35   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-14 16:47:32   
0
Żeby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop trzeba będzie najpierw zsumować kwoty miesięcznego wynagrodzenia w stałej wysokości z kwotami uzyskanymi z podzielenia wynagrodzenia za okres trzech miesięcy przez trzy, a z dwunastu miesięcy przez 12, potem trzeba podzielić zsumowane wynagrodzenie przez współczynnik wyrażający przeciętną liczbę dni pracujących w danym roku. By ustalenić kwotę ekwiwalentu dzielić nalezy ustalony ekwiwalent za dzień urlopu przez osiem godzin praz mnoży ten wynik przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź