Kadry i płace

Informacje na temat podstawowych zasad, jakimi należy się kierować przy planowaniu polityki kadrowej oraz skutecznym zarządzaniu personelem oraz zagadnienia z zakresu prawa pracy.

1. W jakich urzędach mam dokonać zgłoszeń po zmianie nazwiska?
2. Ile dni wolych można wziąć na żadanie?
3. Czy na ślub brata należy się urlop okolicznościowy?
4. Ile wynosi mediana zarobków w Polsce?
5. Kto może iść na urlop ojcowski?
6. Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop?
7. Jaka jest długość okresu wypowiedzenia?
8. Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?
9. Ile dostanę za nadgodziny?
10. W jakim dokumencie rozliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
11. Prowadzę firmę 3 osobową. Chciałbym zrezygnować z wypłaty świadczeń urlopowych? Czy mogę to zrobić?
12. Nie wyrobiono mi legitymacji ubezpieczeniowej w kadrach. Czy to zgodne z prawem?
13. Prowadzę działalność gospodarczą, pracuje ze mną żona. Czy mogę zatrudnić ją jako pracownika?
14. Czy przy dyscyplinarce pracownika w treści świadectwa pracy to wpisuje? Czy jako przyczynę wypowiedzenia wpisuje art. 52 Kodeksu Pracy?
15. Wypłaciliśmy pracownikowi świadczenie urlopowe. Czy muszę je ozusować i opodatkować?
16. Chciałbym wiedzieć, jakie prawa przysługują kobiecie karmiącej w pracy ?
17. Wynagrodzenie osoby współpracującej
18. Czy w świadectwie pracy muszę wpisać niewykorzystany urlop z poprzednich lat?
19. Na jakich zasadach rodzic może zatrudnić syna lub córkę?
20. Urlop tacierzyński w 2011
21. Jakie płaci się składki za osobę współpracującą?
22. Czy informację o odprawie emerytalnej lub rentowej wpisuje się w świadectwie pracy ?
23. Co wpisać w ustępie 4 punkcie 11 świadectwa pracy (dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy, przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003) r
24. Jakie dokumenty mam dać pracownikowi przy zmianie wynagrodzenie? chciałabym zmniejszyć wysokość wynagrodzenia
25. Dni wolne w 2011 r.
26. Pracownica wraca z urlopu wychowawczego od kiedy nie płacić za nią składek Na FP i FGŚP? I jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe ZUS?
27. Wypłaciłam pracownikom wynagrodzenie za pracę z opóźnieniem, wypłacił również odsetki za zwłokę. Czy powinnam opodatkować odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia ?
28. Wypłaciliśmy pracownikowi świadczenie urlopowe. Czy musze je ozusować i opodatkować?
29. Mam pytanie ile osób musi być zatrudnionych aby nie tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
30. Czy ekwiwalent i odzież robocza dla zleceniobiorcy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania? ubranie zawiera logo firmy.
31. Czy musze na nowo liczyć podstawę co do wynagrodzenia chorobowego ?
32. Z jakim kodem zgłosić zleceniobiorce do ubezpieczenia wypadkowego?
33. jaki jest termin wydania pracownikowi i przekazania do urzędu skarbowego PIT-11 w razie ustania zatrudnienia w trakcie roku
34. Jeśli niepracuję, czy mąż może wziąść dwa dni opieki nad dzieckiem?
35. Czy zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu podlega „oskładkowaniu" i opodatkowaniu?
36. Jestem na urlopie macierzyńskim? czy mogę pracować na umowę zlecenie?
37. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Do którego ZUS przekazać dokumenty do ZUS pracownika czy ZUS, w którym opłacamy składki?
38. Czekam na wypłatę zasiłku chorobowego z zusu? Ile czasu to może trwać?
39. Ile wynosiła średnia płaca w roku 2010?
40. Ile wynosi minimalna płaca netto?
41. Do kiedy trzeba złożyć Pit 40?
42. kiedy w ZWUA wpisywać kod 100 a kiedy 600?
43. Czy mogę dostać odprawę emerytalną?
44. Czy urlop ojcowski należy wpisać w świadectwie pracy ?
45. Czy musze wystawić informacji PIT-11, gdy pracownik nie osiągnął żadnych dochodów?
46. Czy od prezentów od pracodawcy należy naliczyć składki Zus i podatek dochodowy ?
47. Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?
48. Cy przysługuje mi urlop okolicznościowy na pogrzeb byłej teściowej?
49. Lista obecności pracowników
50. Jak długo pracownik może być na zwoleniu lekarskim?
51. przez jaki okres wynosi zasiłek dla bezrobotnych w Chełmnie
52. Urlop macierzyński w trzy tygodnie po podpisaniu umowy o pracę?
53. Czy na urlopie macierzyńskim należy mi się urlop okolicznościowy na pogrzeb brata?
54. Czy na urlopie bezpłatnym nalezy mi się zasiłek macierzyński?
55. wzór na wyliczenie zasiłku chorobowego za każdy dzień (do ręki)
56. wypłacenie nienależnego wynagrodzenia pracownikowi
57. jak obliczyć zaliczkę na podatek
58. Czy dni wolne na opiekę nad dzieckiem w wypadku umowy na zastępstwo się należą?
59. Pracodawca dał mi wypowiedzenie. Czy zwolnienie lekarskie ochroni mnie przed zwolnieniem?
60. ile wynosi minimalna płaca netto
61. Ile urlopu na 1/2 etatu?
62. Ile dni chorobowego płaci pracodawca?
63. Ile wynosi zasiłek przedemerytalny w 2012?
64. Najniższa krajowa brutto 2012
65. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop na 2012
66. Powrót do pracy po urlopie wychowawczym w 2012 roku
67. Odprawa emerytalna 2012
68. Jak jest mediana zarobków w Polsce w 2012 roku?
69. Urlop tacierzyński w 2012 roku
70. Lista obecności pracowników 2012
71. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
72. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie
73. Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego
74. Wniosek o urlop wychowawczy wzór
75. Jak napisać wniosek o urlop wychowawczy?
76. Na jak długo można zawrzeć umowę na czas określony?
77. Czy trzeba złożyć zerowy PIT 4R?
78. Jak obliczyć urlop wypoczynkowy po macierzyńskim?
79. Ile przysługuje dni urlopu?
80. Ile przysługuje urlopu macierzyńskiego?
81. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
82. Ile wynosi zasiłek wychowawczy w 2012?
83. Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do stażu pracy?
84. Za ile dni chorobowego płaci pracodawca?
85. Kwota przeciętnego wynagrodzenia
86. Współczynnik ekwiwalentu za urlop 2012
87. Witam. Po urlopie macierzyńskim wykorzystałam cały przaysługujący mi urlopwypoczynkowy. Czy moge jeszcze ubiegać się o obniżenie etatu do 7/8? Czy będe objeta 12 mies. ochroną?
88. zmiana stanowiska na umowie o pracę
89. Termin wypłaty wynagrodzenia
90. Ile wynosi wynagrodzenie na urlopie ojcowskim?
91. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
92. Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne
93. Jak obliczyć wynagrodzenie netto?
94. Karta ewidencji czasu pracy roczna
95. Używanie samochodu do celów służbowych
96. Diety zagraniczne stawki
97. Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?
98. Po urlopie macierzynskim bylam na zwolnieniu lekarskim, pozniej wykorzystalam urlop wypoczynkowy i wrocilam do pracy na caly etat na 6 miesiecy, nastepnie pracowalam przez 3 miesiace w niepelnym wymiarze godzin, a nastepnie zlozylam podanie o urlop wychow
99. czy po powrocie z urlopu wychowawczego bede objeta ochrona przed zwolnieniem?
100. Urlop ojcowski wzór wniosku
101. Podanie o urlop ojcowski
102. Wniosek o przedłużenie urlopu macierzyńskiego
103. Urlop tacierzyński wniosek
104. Wniosek o zasiłek macierzyński - wzór
105. Prawo pracy urlopy
106. Rozwiązanie umowy o pracę po urlopie wychowawczym
107. Zwolnienie pracownika przed urlopem wychowawczym
108. Koniec urlopu wychowawczego - jakie prawa pracownika
109. Pracownik na zwolnieniu lekarskim
110. Obliczenie zasiłku chorobowego
111. Jaki jest termin wypłaty zasiłku chorobowego?
112. Przedłużenie urlopu macierzyńskiego
113. Urlop na umowie zlecenie
114. Wzrost minimalnej krajowej w 2013 r.
115. Obliczanie stażu pracy
116. Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie musi odbyć badania lekarskie?
117. Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie musi odbyć szkolenie BHP?
118. Dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem
119. Ulga na zapomogi dla pracowników
120. Urlop rodzicielski 2013
121. Ile wynosi nowa płaca minimalna?
122. Czy niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok?
123. Ponowne zatrudnienie pracownika
124. Program kadry i płace dla budżetówki
125. Rozliczanie rzeczywistego czasu pracy i nieobecności pracowników
126. Program do prowadzenia listy płac
127. Czas pracy kierowcy 2013
128. Wydawanie świadectw pracy w 2013
129. Prowadzenie kadr i płac
130. ile trwa urop ojcowski w 2014 roku?
131. Przedawnienie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
132. Przedawnienie urlopu po 3 latach
133. pytanie o umowę o prace
134. wypowieddzenie pracy na okresie próbnym
135. wypowieddzenie pracy na okresie próbnym
136. wypowieddzenie pracy na okresie próbnym
137. Staż pracy
138. Ile urlopu ?
139. zwolnienie a św. rehab.
140. w sprawie zwolnienia
141. Wypłata
142. Praca w sklepie spożywczym działającym też jako placówka pocztowa.
143. 2800 brutto a stawka godzinowa
144. wysokość zasiłku chorobowego
145. świadczenie przyznane przez pracodawcę - samochód służbowy
146. rozliczanie godzin nadliczbowych