Jak długo przechowywać rachunki?

autor: Michał 2011-12-16 00:55:03   
0
Przez jaki czas powinno się przechowywać rachunki?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-06 11:11:40   
0
Zgodnie z artykułem 112 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty związane z taki rozliczeniem do czasu upłynięcia terminu przedawnienia danego zobowiązania podatkowego. Jeżeli się nie mylę termin po którym Urząd Skarbowy nie może skontrolować faktur czy rachunków, to 5 lat od chwili ich wystawienia.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź