Podatki w Norwegii

autor: Michał 2011-12-28 02:06:05   
0
Jakie są podatki w Norwegii?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2012-01-06 19:34:06   
0
Pit z podatek  dochodowy złożysz w Norwegii jeśli twój pobyt w Norwegii przekroczył 183 dni w 12-miesięcznym okresie lub 270 dni w jakimkolwiek 36-miesięcznym okresie. W innym wypadku zapłacisz  podatek tylko od dochodów ze źródeł położonych w Norwegii.
W Norwegii wszystkie rodzaje dochodów z pracy najemnej  podlegają opodatkowaniu, włączając zapewnione przez pracodawcę mieszkanie, telefon  samochód służbowy oraz koszty podróży w części, w jakiej podlegają opodatkowaniu.Po rozpoczęciu pracy w Norwegii trzeba jak najszybciej postarać się o kartę podatkową. Do czasu do kiedy taka karta nie zostanie dostarczona do pracodawcy, będzie on zobowiązany odprowadzać 50 procent pensji pracownika na zaliczkę z tytułu należnego podatku.Kartę podatkową otrzyma osoba po zgłoszeniu się do urzędu podatkowego w miejscu zamieszkania. W tym celu należy przedstawić numer identyfikacyjny, który dostaje się po otrzymaniu pozwolenia na pracę.
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest w Norwegii podzielony na dwa źródła: podatek państwowy oraz ryczałtowy podatek komunalny. Podatek państwowy jest oparty na dochodzie osobistym czyli: pensja, świadczenia pracownicze, składki na ubezpieczenie emerytalne; dochód kapitałowy, czyli dochód z: odsetek, zysków kapitałowych.  Podatek komunalny jest oparty na tzw. zwykłym dochodzie.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-06 19:08:13   
0
System podatkowy w Norwegii opiera się na klasach i tabelach podatkowych, które są określane indywidualnie, w zależności od zarobków, sytuacji rodzinnej itp. W karcie podatkowej zawsze podana jest tabela, z której pracodawca będzie korzystał potrącając podatek. Jest to całkowity podatek, jakitrzeba płacić. Przy składaniu rocznego zeznania podatkowego istnieje możliwość wspólnego rozliczania małżonków  Jest także szereg zniżek, z których można skorzystać. Do najpopularniejszych należą : 
 przez 2 pierwsze lata podatkowe 10% obniżka obciążeń podatkowych dla obcokrajowców 
 można odliczyć 28% wartości odsetek od kredytu mieszkaniowego -
mając bankowy rachunek BSU <a></a><a></a>rachunek oszczędnościowy na mieszkanie można odliczyć 20% zgromadzonej tam kwoty 
 <a></a>przysługuje odliczenie podatkowe na każde dziecko do lat 18, kwota jest obliczana indywidualnie 
 <a></a>można odliczać dojazdy do pracy własnym samochodem, jeśli w roku kalendarzowym jest to więcej niż 10 tyś km.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź