Zaświadczenie a oświadczenie

autor: Michał 2012-01-03 02:06:22   
0
Czym się różni zaświadczenie od oświadczenia?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-04 15:58:02   
0
Zaświadczenie to jest druk, dokument którego nie możemy sobie wystawić samemu, robi to za nas jakaś instytucja, na przykład urząd skarbowy, podczas gdy oświadczenia pisze się samodzielnie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy. Od ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą składać oświadczenia o niezaleganiu ze składkami do ZUS i podatkami.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-01-04 23:53:45   
0
Oświadczenie wypełnia pracownik, albo w urzędach petent, zaświadczenienatomiast wystawia pracodawca, lub urząd. I to jest zasadnicza różnica.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź