jaki ma być dochód do dodatku mieszkaniowego w 2015?

autor: ~karol markiewicz 2015-02-17 14:49:03   
0
Jakiej kwoty nie powinien przekraczać dochód na jedną osobę, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy w 2015 roku?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2015-04-13 19:35:21   
0
Dodatek przysługuje  jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym Od dnia 01.kwietnia 2015 roku to kwota 1540,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1100,56 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź