Prowadzę działalność gospodarczą, pracuje ze mną żona. Czy mogę zatrudnić ją jako pracownika?

autor: Alex 2010-11-29 22:24:42   
2

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-03 23:41:11   
1
Żona, która prowadzi z mężem wspólne gospodarstwo domowe i współpracuje przy prowadzeniu działalności gospodarczej, podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba współpracująca. Jeżeli jest to jej jedyny tytuł do ubezpieczeń, to obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, zdrowotnemu. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.
dodaj komentarz


autor: Alex 2010-11-29 22:26:27   
0
Według art. 8 ustępu 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę, ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi wewspólnym gospodarstwie domowym. Lepiej zgłosić żonę jako osobę współpracującą i za taką zapłacić składki do Zusu.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-03 23:45:24   
0
Oczywiście możesz zatrudnić żonę jako pracownika na podstawie umowy o pracę, jednak składki Zus opłacasz jak dla osoby współpracującej.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-03 23:27:50   
0
Jeśli prowadzisz działalnośc gospodarczą w formie spółki a nie jako  osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność wtedy nie zgłaszasz żony do zusu jako osby współpracującej.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-03-27 21:04:29   
0
zatrudnij żonę jako zleceniobiorce. Zapłacisz składki ZUS od umowy zlecenia, w każdym innym przypadku będziesz musiał zapłaciś składki ZUS jak od osoby wspólpracującej
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-08 01:18:05   
0
ZATRUDNIJ KOBIETĘ U KOLEGI
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź