Czy ekwiwalent i odzież robocza dla zleceniobiorcy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?

autor: ~ 2010-11-29 22:37:45   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Alex 2010-11-30 23:39:12   
0
Na podstawie artykułu 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.Przepis ten  dotyczy ttakże ekwiwalentu wypłacanego osobom  wykonującym umowy cywilnoprawne  Toteż wypłacone środki za pranie odzieży roboczej zleceniobiorcy, są zwolnione z podatku dochodowego.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź