Czy do wyrobienia dowodu osobistego jest konieczne zameldowanie?

autor: fx 2010-12-30 02:18:20   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Michał 2010-12-30 02:19:44   
0
Nie, aby otrzymać dowód osobisty nie jest konieczne zameldowanie. Obywatele polscy zamieszkali na stałe za granicą mają prawo, ale nie obowiązek posiadania dowodów osobistych.
Zgodnie z art. 45 ust. 3 art. tej ustawy dla osób bez stałego miejsca zameldowania, jak i dla osób na stałe zamieszkałych za granicą, dowód osobisty dla osób bez zameldowania wydaje organ dzielnicy Warszawa Śródmieście.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź