Do kiedy należy zawiadomić urząd skarbowy o dokonanym dla celów podatku VAT spisie z natury w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej?

autor: Alex 2011-02-24 19:48:27   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-02-24 20:09:37   
0
Zgodnie z nowelą ustawy o Vacie obowiązującą od 01.12.2008 r., należy załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, wraz z ostatnią deklaracją Vat7 składaną za okres obejmujący dzień rozwiązaniadziałąlności gospodarczej lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź